LTV

A bírálathoz két felvétel szükséges. A laterolatearalis felvételen látszania kell a lumbalis gerincnek az utolsó hátcsigolyától a keresztcsontig. A processus spinosusoknak a kazetta síkjával párhuzamosaknak kell lenniük.

A ventrodorsalis felvételen a sugarat a lumbosacralis ízületre kell koncentrálni. A felvételen legalább az utolsó két ágyékcsigolya és a teljes keresztcsont látszódjon. A beállítás teljesen szimmetrikus kell legyen, a két csípőlapát és a két foramen obturatorium egyformán jelenjen meg a felvételen. Csak olyan kontrasztos felvételek fogadhatók el, amelyeken a harántnyúlványok látszódnak. A fentiek érdekében a felvétel készítéséhez üres vastagbél szükséges, ezért 24 órás koplalás kívánatos.