A felvételi vizsgák rendje

A vizsgáztatás rendje

1. A vizsgabizottság: 3 kijelölt egyesületi tag. Feladatuk a megbízás idejében a vizsga megszervezése, meghirdetése és lebonyolítása.

2. Vizsgaidőpontok: Évente egyszer, előre kiírt időben és helyen egy alkalommal, melyet a szakmai lapokban, a honlapunkon előzetesen a jelentkezési határidővel közzé kell tenni.

3. Vizsgafeltételek: A tagjelölt vizsgázónak legalább 3 év gyakorlatának kell lennie kisállat praxisban, ahol ortopédiai, traumatológiai műtéteket is rendszeresen végez. A vizsgára bocsátás további feltétele, hogy a jelölt legkésőbb 1 hónappal a kiírt vizsgaidőpontig a vizsgabizottság elnökének címére megküldi a jelentkezését.A vizsgára jelentkezéssel egy időben mellékelni kell:

  • részletes szakmai önéletrajzot, melyben az eddigi szakirányú továbbképzések, kongresszusi részvételek is szerepelnek.
  • 5 ortopédiai, 5 traumatológiai és 5 neurológiai esetleírást Powerpoint előadás formájában, melyeket saját beteganyából állított össze, röntgenfelvételekkel, akár video anyagokkal kellően dokumentált. Az előadásban térjen ki a diagnosztikai, terápiás megfontolásokra, utókezelésre, az esetleges szövődmények elhárítására. Természetesen nem csak sikeres műtéti anyagok szerepelhetnek, a hangsúly a diagnosztikai és terápiás lépések szakmaiságán van.

4. Vizsgaanyag: Egy előre összeállított, 30 témakörből összeállított kérdéssor, mely felöleli:

  • Az alap ortopédiai és traumatológiai és neurológiai fogalmakat
  • Az e műtétek végzéséhez szükséges műszerismeretet
  • A legfontosabb ortopédiai, traumatológiai és neurológiai diagnosztikai és műtéti eljárásokat
  • A műtétek végzéséhez szükséges alkalmazott anatómiai ismereteket

A tételsor a következő menüpont alatt tekinthető meg.

 

5. Vizsgáztatás során a jelölttel megtárgyalásra kerül a beküldött referencia anyag, majd a bevezető megismerkedés után három kérdést húz a jelölt, valamint egy előre bekészített röntgenfelvételt kell véleményeznie, valamint előre bekészített röntgenfelvételeken a csípő és könyökízületi dysplasia szűrés módszerét kell bemutatnia. A vizsga eredményeként, - a referenciamunkával, a kérdések megválaszolásával, valamint a röntgenfelvétel leletezésével nyert tapasztalatok alapján - kétféle eredményt hozhat a bizottság:

amegfelelt

bnem felelt meg

a/ a jelölt tájékozott a felmerült kérdésekben, érdeklődőnek mutatkozik e speciális szakterület iránt, korrekt szakmai fogalmakat használ, folyamatosan továbbképzi magát ebben a témakörben, és a referencia munkája megfelelő színvonalú.

b/ a jelölt nem mutatkozik a felmerült kérdésekben kellően járatosnak, nem képzi magát, érdeklődése mérsékelt, fogalmazása, nyelvezete szakmaiatlan, vagy pongyola, a referencia munka minősége is elmarad az elvárt szinttől.

6. A jelölt, amennyiben a bizottság döntését sérelmezi, írásban az egyesület elnökségénél tehet észrevételt 30 napon belül. Az elnökség bizottsági írásbeli véleménye alapján elbírálja a kérelmet, vagy behívja a jelöltet pótfelvételire, vagy jóváhagyja a vizsgabizottság javaslatát. Döntését írásban a jelöltnek 30 napon belül megküldi. E testületi döntést (a jelölt újabb írásbeli kérésére) a következő időpontban megrendezésre kerülő Közgyűlés megtárgyalja, és azt jóváhagyhatja, vagy megsemmisítheti. A testületi döntésről a jelöltet írásban kell 30 napon belül értesíteni. E döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs.