Ösztöndíj pályázat

Ösztöndíj felhívás

 

A Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület (MKOE) ösztöndíjat hirdet a 2024-es évre IV. vagy V. éves állatorvostan hallgató(k) részére. Az ösztöndíjat a traumatológia, ortopédia, vagy ezekkel összefüggő képalkotó vizsgálatok témakörében ismereteit elmélyíteni kívánó pályázó nyerheti el.
Az Egyesület támogatási rendszert (ösztöndíjat) hoz létre és működtet, melynek célja anyagi támogatás nyújtása egyidejűleg tanulmányokat folytató állatorvostan hallgatók számára az Egyesület céljainak megfelelő tudományos értékű munka elkészítéséhez. Az ösztöndíj teljes összege az Ösztöndíjas által elkészítendő dolgozat megvalósulását szolgálja. Az ösztöndíjat évente egy fő nyerheti el. Kivételes esetben, két azonos értékű pályázat beérkezése esetén a MKOE elnöksége dönthet két pályázat finanszírozásáról is.
Az ösztöndíj összege 300.000 Ft.- azaz háromszázezer forint, melynek kifizetése két egyenlő részletben történik. Az első részlet a dolgozat benyújtása után esedékes, amennyiben azt a MKOE megfelelőnek találja. A második részlet a dolgozatnak a TDK konferencián való bemutatása után kerül kifizetésre.
A munka témavezetője lehet az Állatorvostudományi Egyetem oktatója, a MKOE tagja vagy más állatorvos is.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, évfolyamát, elérhetőségeit
- a témavezető nevét, munkahelyét és elérhetőségeit
- a tudományos munka címét, vagy legalább a végezni kívánt kutatás megjelölését
- a kitűzött célokat és az ehhez elvégezni kívánt munka rövid bemutatását, a témaválasztás indoklását

A pályázatokat az elnok@kisallatortopedia.hu e-mail címre várjuk.
Jelentkezési határidő: 2024. március 31.